Dödsbo röjning – så gör du

När en person i din närhet har avlidit blir huset eller lägenheten personen bott i tom om hen bott själv – dödsbo göteborg. Därför behöver ni anhöriga röja, tömma och städa dödsboet innan det kan gå till försäljning eller hyras ut till en ny hyresgäst, samt kolla upp om det finns några vinster från en bettingsida.

Att tömma ett hem där en anhörig har bott kan vara svårt och påfrestande, man behöver ofta hjälp av erixonflytt.se. Men det är något som behöver göras. Därför kan du i det här inlägget läsa mer om hur du kan gå tillväga för att röja dödsboet.

Bouppteckning
Till att börja med behöver ni anhöriga ordna med en bouppteckning om det inte redan finns en. En bouppteckning består av en anteckning över den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. Det här är något ni kan göra privat eller via en begravningsbyrå om ni behöver hjälp med det. Bouppteckningen ska skickas in inom fyra månader efter dödsfallet till skatteverket.

Innan ni påbörjar tömningen är det viktigt att ni anhöriga kommer överens om vem som ska behålla vad. Om det finns ett testamente ska ni utgå från det. Detta för att minska risken för bråk och arvstvist.

Rensa först
Första steget mot att tömma ett dödsbo är att börja rensa bland alla saker. För att göra situationen lite enklare kan ni dela in allt i olika höger. En hög för det ni ska behålla, en hög för det som ska slängas, en hög för det som ska säljas och slutligen en hög för det som ska gå till second hand eller skänkas bort till de som personen hade omkring sig.

Packa
När ni har någorlunda koll på vart allt ska hamna är det dags att packa. Packa ner det i kartonger och kassar oavsett vart sakerna ska gå. Tänk på att skydda det som är ömtåligt och packa in exempelvis porslin och glas i papperstidningar och bubbelplast. Även sånt som har värde såsom tavlor kan du täcka över med något för säkerhets skull för att det inte ska skadas i transporten.

Transport
Nästa steg är att transportera bort alla saker dit de ska. Det som ska slängas ska ni köra iväg till återvinningen. Är du osäker i vilket kärl sakerna ska slängas finns det oftast någon på plats du kan fråga. De saker som ska till second hand butiker kan du köra dit, men se till att kolla upp om deras inlämning är öppen för att minska risken att du ska behöva köra tillbaka med allt igen.

Städning
Avslutningsvis behöver ni städa. Det är samma städning som gäller vid flyttstädning. Det är viktigt att ni städar för att hemmet ska kännas trivsamt för nästkommande hyresgäst eller den som köper boendet. Därför ska ni se till att städa ordentligt.